top of page

Wat doen wij met uw gegevens? - AVG

Van Chiropractie Dordrecht;
Betreft: Wet AVG - Algemene Verordering Gegevensbescherming EU 2016/679, EU Privacy wetgeving

Uw privacy en uw persoonsgegevens. 
Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het opslaan van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat hiermee akkoord doordat uw zorg door onze praktijk laat uitvoeren. Door middel van dit formulier geeft u aaan van uw rechten kennis te hebben genomen, en akkoord te gaan met onze verwerking.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:
* Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg an u kunnen verlenen.
* Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dit nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op bbasis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen wij dit vooraf aan u.
* Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereekomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
* U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt ons dan een schrijftelijk verzoek.
* Als u vindt dat de gegevens die wij vanu hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schrijftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
* U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De Wet WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom zullen wij in dit geval niet wissen, maar labelen als ' niet actief'.
* U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De Wet WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom zullen wij in dit geval niet wissen, maar labelen als ' niet actief'.
* U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persooonsgegevens verwerken.
* U krijgt bericht van ons als er iets mis gaat met uw persoonsgegevens.
* Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijn van de WGBO.
* Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Zonder tegenberich via de email gaat u akkoord met bovengenoemde.

Met vriendelijke groet,
Chiropractie Dordrecht
e-mail: chiropractiedordrecht@hotmail.com
 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

kunnen er gevolgen van uw behandeling zijn ?

Met dit formuelier wordt u op de hoogte gebracht van voordelen en ook van de eventuele bijwerkingen en risico’s en tenslotte de alternatieven, zodat u vervolgens op basis daarvan een weloverwogen besluit kunt nemen m.b.t. de chiropractische behandeling. 

 

Chiropractische behandeling: 

Een chiropractische behandeling omvat het corrigeren, manipuleren en of mobilisatie van de gewrichte in de wervelkolom en andere gewrichten in het lichaam. Ook wordt gebruik gemaakt van spier-technieken zoals trigger point therapie of multiple impuls therapie (Met behulp van een Arthrostim apparaat). 

 

Voordelen: 

Chirpractische behandelingen zijn bewezen effiectief voor klachten van de bewegingsapparaat. Behandling door uw chiropractor kan uw bewegingvrijheid verhogen, bewegingsfuncties verbeteren, het gebruik van mdeicijnen verminderen of mogelijk voorkomen dat een medische ingreep nodig is. 

 

Mogelijke bijwerking: 

Chiropractie is een hele veilige behandelmethode. De kans op nadelige effecten is erg klein. Toch kan bijwerkinge heel soms voortkomen> het is noodzakelijk dat u die kent voordat u met de vorogestelde behandling instemt. De bijwerkingen in verband met chiropractische gbehandeling varieren, afhangkelijk van de conditie, de leeftijd en de gezondheidstoestand van iedere afzondelijke patient en van het tyupe behandeling dat wordt uitgevored. Bijwerkingen kunnen zijn; 

Tijdelijke verergering van symptomen. Normaliter duurt een verergering van al bestaande klachten van stijfheid en gevoeligheid slechts een paar uur tot hooguit een paar dagen. 

Spier/pees-kneusingen: Gewoonlijk gaat spier/pees kneuzingen binnen een paar dagen tot een week vanzelf over, met een periode van rust en ontzien van het aangedane gebied. 

Rib kneuzing: Alhoewel pijnlijk en beperkend voor de dagelijkse activiteiten, reen gekneusde rib hersteld in het algemeen vanzelf, binnen een aantal weken, met rust en zonder cerdere behandling. 

Henria: Ernstige complicaties zijn binnen de chiropractie zeer uitzonderlijk. Vanwege de zeldzaamheid ishet moielijk vast te stellen of een verergering van symptomen door de behandeling komt of onderdeel is van het natuurlijke verloop van de klacht. Bv. Een hernia die onverwacht zorgt voor stoornis/uitval, waardoor een operatie noodzakelijk is. 

 

Beroerte: In extreem zeldzame gevallen heeft een patient een dissectire van een bloedvat in de hals. Een dissctie is een loslating van de binnenwand van het bloedvat. Dat kan in het ergste geval leiden tot een afsluiting (beroerte) met alle mogelijke gevolgen van dien, zoals blijvende invaliditeit of overlijden. Eeen dissectie kan vaak niet worden herkend voordat er symptomen van een beroerte ontstaan, eeen dissctie kan op elk moment tot uiting komen ook bij normale dagelijkse activiteiten zoals hoesten, niezen, omkijken, sporten en bij nekbehandeling. Volgens de wetenschap zijn deze bijwerkingen niet de oorzaak van de dissectie, De onderliggende oorzaak van dissectie is nog niet bekend. 

De kans dat een beroerte tot uiting komt na een nekbehandeling wordt geschat op hooguit een op een milloen (0.0001%). Met hedendaagse wetenschappeklijke literatuur stelt vast dat het risico p een beschadiging van een slagader of op een beroerte niet door nekbehandeling worst vergroot. 

Alternatieven: 

Uw chiropractor beheerst verschillende behandeltechnieken die zullen worden toegepast aan uw situatie. Mocht u vragen hebben over de technieken die uw chiropractor gebruikt, stelt u deze gerust. Alternatieven voor chiropractie kunnen o.a. zijn pijnstilling, of andere )para)medische huplverlening. 

 

Vragen, zoregn of opmerkingen: 

Mocht u vragen, zorgen of opmerkingen  hebben, dan kunt u die uiteraard te allen tijden met uw chiropactor bespreken.  

 

Erop vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

 

Chiropractie Dordrecht 

bottom of page